Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Cách sử dụng máy đếm tiền Xiudun XD-2000J


Máy đếm tiền đã trở thành người bạn đồng hành tại các nhà hàng, siêu thị, ngân hàng,…Ngoài chức năng là đếm tiền như cái tên đã nói lên thì máy đếm tiền còn kiểm tra tiền giả. Chiếc máy này nhỏ gọn có thể dễ dàng và hiệu quả để tại nơi sử dụng dù rất nhỏ hẹp. Bạn có thể điều chỉnh máy đếm tiền để dễ dàng kiểm soát được hoạt động đếm tiền cũng như phát hiện tiền giả như thế nào thông qua các thông tin về cach su dung may dem tien dưới đây với chiếc máy Xiudun XD-2000J
P2 = 04 kiểm tra tiền giấy 100
P3 = 04 kiểm tra tiền giấy 50
P4: thông số Polyme theo từng máy, càng tăng càng cao.
P5: kiểm tra tiền giấy 20K
P6: kiểm tra tiền giấy 10K
P7: “OFF”
P8: 20K polyme báo 500k giảm số này
P9: 20K polyme báo 500k tăng, 500 báo 20K thì giảm.
P10: thông thường ở số 1…
S12: Polyme 100 báo 50 tăng, 50 báo 100 giảm số này.
S13: Polyme 500 báo 50 tăng, 50 báo 500 giảm số này.
S23: OFF, J7 = 34, J8= 39, J9 = 37
J1 = 300 – 350; J2 – off; J3 = 340: chỉnh báo lỗi tiền 50k&200k
S10 = 3 chỉnh tiền 10 ngàn
S4 = 100
p 11 = 50: chỉnh phát hiện tiền 100k
p12 = 250: chỉnh phát hiện tiền 100k
p13 = 20: chỉnh phát hiện tiền 100k
p4…….150-220…… nếu Polyme báo nhầm thành 10k – 20k thì tăng số này
Nếu 20k báo nhầm thành 500k thì giảm số này; dùng tiền 200k Quet d04 để lấy thông số p5….020-100
Nếu 10k báo nhầm thành 50k và 20k, giảm số này. Nếu 50k và 20k báo nhầm thành p6…. Tăng chỉnh tiền 20k….160-200, số to là cao
Nếu tiền giấy 100k báo nhầm thành 50k và C-1, giảm J8 1-2 số
Nếu tiền giấy 50k báo thành 100k, tăng J8 1-2 số (ấn “shift+”vao d01 + ấn ”shift+” vào J8)
Nếu tiền giấy 50k 20k 10k báo thành “CF2” giảm J7, 1số
Nếu khi đếm 50k 20k 10k không báo, tăng J7 1 số (ấn “shift +. ”vào d01 - ấn ”shift-” vào J7)
Nếu đếm tiền Polyme báo thành “CF2” tăng J9 1 số (ấn “shift+-” vào d01 - ấn ”+ -” vào J9)
Cách vào d01 ấn shift và (+) và (-) ấn shift chuyển, vào d06 cho tiền 200k để quét lấy thông số để chỉnh S12 và S13
Nếu 50k polyme báo thành 100k, S12 giảm 1 số
Nếu 50k polyme báo thành 500k, S13 giảm 1 số
Nếu 100k polyme báo thành 50k, S12 tăng 1 số
Nếu 500k polyme báo thành 50k, S13 tăng 1 số
Các lỗi trên máy
C-1: tiền siêu giả hoặc tiền giấy có vấn đề
C21: tiền giả có phát sáng
CF2: tiền lẫn loại, tiền polyme giả
C-6: mắt đếm có vấn đề
E-3: Mô tơ có vấn đề
E-7: Hồng ngoại trên có vấn đề
E-8: Hồng ngoại dưới có vấn đề
C-4, C-5: Tiền xéo hoặc tiền rách
E-6: Mắt tự động có vấn đề

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More