Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Hướng dẫn in báo cáo trong phần mềm kế toán


Ngoài những thao tác nghiệp vụ trên Phần mềm kế toán thì việc kết xuất báo cáo là việc rất quan trọng. Xem một bản báo cáo chi tiết và đầy đủ sẽ nắm bắt được toàn bộ tình hình tài chính cũng như các dự án kinh doanh của công ty một cách nhanh nhất. Với Phan mem ke toan Accura thì các bạn sẽ thao tác như thế nào để có được bản báo cáo đẹp, đầy đủ và nhanh nhất cho cấp trên?
Để in Sổ sách Báo cáo trong phần mềm kế toán Accura bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn
(hoặc dùng phím tắt Ctrl+2
Bước 2: Chọn tên Sổ sách, Báo cáo cần in
Bước 3: Chọn thời gian in Báo cáo trong mục Lựa chọn thời gian (Hình số 1)


Hình số 1: Lựa chọn thời gian in Báo cáo

Bước 4: Chọn Tài khoản (Hình số 2)
1. Đối với những loại Sổ sách bình thường, chọn Tài khoản cần in trong mục Tài khoản


Hình số 2: Lựa chọn Tài khoản cần in

2. Đối với loại Sổ chi tiết, chọn Tài khoản và Chi tiết TK đó trong mục Tài khoản. (Hình số 3)


Hình số 3: Lựa chọn Tài khoản và chi tiết Tài khoản

3. Đối với Kế toán Tài sản cố định, chọn Tài khoản, TK Khấu hao, và Bộ phận (Nếu không chọn Bộ phận nào thì chương trình sẽ in tất cả) (Hình số 4)


Hình số 4: Lựa chọn In Kế toán tài sản cố định

4. Khi in các Bảng kê trong Kế toán Thuế, bạn tích chọn vào In khi bỏ trống số HĐ nếu muốn in tất cả các chứng từ, chương trình chỉ in ra những chứng từ ghi đầy đủ số HĐ nếu ko chọn In khi bỏ trống số HĐ. (Hình số 5).


Hình số 5: Lựa chọn In Kế toán thuế

5. Khi in Bảng cân đối tài khoản, chọn cấp Tài khoản và TK lưỡng tính (nếu có) trong mục Điều kiện lọc (Hình số 6)


Hình số 6: Điều kiện lọc khi in BCTC

Bước 5: Tích chọn vào 
nếu bạn muốn xem Sổ sách, Báo cáo dưới dạng lưới.
Bước 6: Chọn để in.
Sau khi chọn In Báo cáo, chương trình sẽ hiển thị Trang in Báo cáo.
6 Nếu Chọn Hiển thị qua lưới, trang in BC sẽ hiển thị theo dạng lưới để bạn có thể sửa Chứng từ trực tiếp trên Sổ sách, Báo cáo.(Hình số 7)


Hình số 7: Trang in Báo cáo dạng lưới

Để thực hiện sửa 1 chứng từ, bạn chọn dòng Chứng từ cần sửa rồi kích chọn vào nút 
trên thanh công cụ, khi đó, giao diện nhập chứng từ sẽ hiện lên để bạn sửa các thông tin trên đó.

7. Nếu không chọn Hiển thị qua lưới, giao diện Sổ sách, báo cáo sẽ được hiển thị như sau:
Trên giao diện này, bạn có thể xem, xuất Báo cáo ra file PDF, Excel hoặc in trực tiếp ra máy in thông qua các Nút trên thanh công cụ.


Hình số 8: Giao diện trang in Báo cáo

1 nhận xét:

http://congtymayphatdien.com/cong-ty-may-phat-dien.html comment cho mình nhé thanks you

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More