Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Kinh nghiệm lựa chọn phần mềm kế toánBước đầu tiên bạn cần phải thực hiện trong việc lựa chọn Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp của bạn là thực hiện một phân tích các nhu cầu tốt mà sẽ đáp ứng nhu cầu quản lý và tài chính. Hãy dành thời gian của bạn với bước này quan trọng, vì điều cuối cùng mà bạn muốn là phải lặp lại quá trình này trong nhiều năm. Nếu doanh nghiệp bạn tăng trưởng nhanh thì buộc phải nâng cấp phần mềm, và việc lập kế hoạch tốt ở giai đoạn này có thể giúp bạn tránh phải thay đổi phần mềm quá sớm.
Những gì bạn cần biết về doanh nghiệp của bạn: Trước tiên, điều bạn cần phải thực hiện trước khi quyết định mua phần mềm kế toán là phải chắc chắn rằng bạn được những gì từ phần mềm đó. Một trong những sai lầm của doanh nghiệp khi họ mua phần mềm kế toán là họ nghĩ không cần phải biết bất cứ điều gì ở tất cả các vấn đề về kế toán, tài chính vì phần mềm sẽ làm việc đó cho bạn. Thực tế thì PHAN MEM KE TOAN đơn giản cũng chỉ là công cụ hỗ trợ do con người tạo nên do đó nó không thể hoàn toàn thay thế mọi thứ cho con người trong quá trình quản lý mà k cần con người tham gia vào được.
Có một số cách mà một doanh nhân điều hành doanh nghiệp nhỏ có thể trở nên thành thạo trong việc tìm hiểu những dữ liệu kinh doanh của họ cần giữ lại (để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn) và những gì báo cáo họ cần phải tạo ra (đối với Sở Thuế Vụ và các cơ quan thuế nhà nước). Bạn có thể đọc sách. Bạn có thể theo học các lớp. Bạn có thể làm nghiên cứu trên Internet. Bạn không thể sử dụng bất kỳ phần mềm kế toán nếu nó giống như rác thải và rác thải ra.. Đó là những gì kết quả của việc "nếu bạn không hiểu những gì bạn đang đặt ra và cần."
Xem xét khác là loại hình kinh doanh bạn hoạt động. Một số lĩnh vực khác nhau có các mô-đun chuyên ngành hoặc các gói tiện tích, vì họ cần để giữ cho dữ liệu chuyên ngành. Nếu bạn là một nhà sản xuất, bạn có thể cần phải có một sự hiểu biết về hàng tồn kho và xử lý của các bộ phận và lao động. Nếu bạn là một nhà bán lẻ, bạn cũng có thể cần phải có một sự hiểu biết về hàng tồn kho của bạn thông qua một chương trình point-of-sale. Văn phòng của bác sĩ cần chương trình chuyên ngành cho các công ty bảo hiểm thanh toán, mặc dù nhiều người có thể sử dụng chức năng này trung gian hoặc thông qua chuyên gia tư vấn.
Nói chuyện với kế toán và nhân viên của bạn
Nếu doanh nghiệp của bạn có một kế toán - hoặc là một nhà tư vấn bên ngoài hoặc kế toán trong nhà - bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi bạn đi lao vào phần mềm kế toán. Kế toán của bạn có thể có đề nghị phần mềm làm việc với các chương trình mà họ có. Trong thực tế, một số kế toán có thể giúp bạn thiết lập phần mềm kế toán của bạn để nó tập hợp các dữ liệu mà họ cần để giúp khách hàng khai thuế
Bộ phận CNTT của bạn cũng quan trọng như kế toán của bạn. Bạn cũng cần phải hiểu tình hình phần cứng. Gói phần mềm kế toán doanh nghiệp sử dụng cơ sở dữ liệu lớn, thường bao gồm nhiều bảng dữ liệu khác nhau tất cả cùng nhau làm việc, do đó, cần có một cái nhìn tốt ở không gian đĩa cứng. Bạn sẽ cần phải thường xuyên đánh giá tuổi của hệ thống phần mềm, cũng như back-up các thủ tục và các phương tiện truyền thông lưu trữ trên phần mềm đó để tránh những rủi ro mất dữ liệu đột ngột.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More