Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Nhiệm vụ của máy chấm công

Đối với người lao động được thanh toán chính xác và đúng thời gian, họ phải nộp giờ làm việc của họ bằng máy chấm công vân tay hoặc máy chấm công thẻ từ. Máy chấm công duy trì theo dõi chính xác giờ làm việc cho mục đích biên chế. Họ thường được thuê như diễn xuất những quan hệ giữa các nhân viên và điều phối viên biên chế để đảm bảo quá trình trơn tru của phân phối tiền lương. Tính toán thời gian của một nhân viên làm việc, sản xuất và hoa hồng là nhiệm vụ của một máy chấm công.


Khả năng

Người chấm công phải có khả năng tính toán và gửi tiền lương và các khoản khấu trừ với giờ làm việc của nhân viên. Họ phải cực kỳ đáng tin cậy vì họ đang đối phó với các vấn đề liên quan đến thời gian và phân phối tiền lương. Người chấm công phải có khả năng xử lý đa nhiệm, lập kế hoạch và tổ chức các chi tiết trong khi giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và nhân viên. Họ phải có khả năng tham dự các cuộc họp và thông báo cho nhân viên trên thông tin giúp chuẩn bị cho các vấn đề trong tương lai liên quan đến sự khác biệt biên chế.
Chức năng

Nhiệm vụ của một máy chấm công bao gồm việc duy trì tờ thời gian và nhập chính xác thời gian và tham dự các dữ liệu vào máy tính. Họ xác nhận tham dự, giờ làm việc và trả tiền điều chỉnh trong khi theo dõi giờ làm thêm và thời gian phê duyệt đền bù thu được. Một máy chấm công cũng chịu trách nhiệm cho việc theo dõi thời gian nghỉ như kỳ nghỉ, ngày lễ, ngày cá nhân hoặc bệnh cho nhân viên. Nhiệm vụ cũng bao gồm đảm bảo thời gian tờ được cung cấp và nhận được bởi nhân viên trên thời gian để điều chỉnh biên chế hành chính xác.

1 nhận xét:

Tìm hiểu thêm thông tin về căn hộ cao cấp tại TP. HCM
Bán căn hộ Vinhomes Central Park | Ban can ho Vinhomes Central Park

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More