Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

6 yếu tố giúp bạn lựa chọn phần mềm kế toán

Làm thế nào để bạn chọn một chương trình Phan mem ke toan cho doanh nghiệp nhỏ của bạn? Lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn cho tất cả các tùy chọn có sẵn. Bạn có thể đơn giản hóa nhiệm vụ này bằng cách lập kế hoạch trước trong khi cũng đảm bảo rằng bạn quyết định về phần mềm kế toán mà sẽ phục vụ doanh nghiệp nhỏ của bạn tốt nhất.


Bạn có thể trả lời 6 câu hỏi sau đây để giúp bạn lựa chọn chương trình phần mềm kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ của bạn:
1. Bạn có cần phần mềm kế toán ngành công nghiệp cụ thể?
Kinh doanh của bạn có thể hoạt động trong một ngành công nghiệp đòi hỏi ngành công nghiệp cụ phần mềm cho doanh nghiệp của bạn để chạy tốt. Ví dụ, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ trong ngành công nghiệp thời trang sau đó bạn có thể có một cửa hàng cửa hàng bán quần áo bạn thiết kế. Bạn có thể muốn xem xét phần mềm kế toán được thiết kế cho các nhà bán lẻ để hỗ trợ bạn với các giao dịch point-of-sale.
2. Doanh nghiệp của bạn sẽ làm thế nào?
Nhu cầu phần mềm kế toán của bạn sẽ phụ thuộc vào kích thước của doanh nghiệp của bạn, đặc biệt là về số lượng nhân viên và số lượng giao dịch. Một số doanh nghiệp nhỏ chương trình phần mềm kế toán có thể làm việc tốt cho ngay cả các doanh nghiệp lớn có vài nhân viên và chỉ một vài giao dịch lớn theo định kỳ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn có rất nhiều khối lượng sau đó đôi khi bạn sẽ cần phải nâng cấp lên một gói phần mềm kế toán có một cơ sở dữ liệu tốt hơn chạy đằng sau hậu trường. Bạn nên kiểm tra với nhà cung cấp phần mềm của bạn hoặc chuyên gia tư vấn IT để chắc chắn rằng bất cứ phần mềm kế toán bạn chọn có thể xử lý số lượng giao dịch mà bạn sẽ cần nó để thực hiện.
3. Là phần mềm kế toán tương thích với các phần mềm khác mà bạn sử dụng cho doanh nghiệp?
Hãy để chúng tôi nói rằng bạn là một luật sư, do đó bạn cần phải có một hệ thống tương thích với phần mềm theo dõi thời gian pháp lý cho các công ty luật nhỏ . Nó có thể là quá khó khăn để sử dụng bảng tính để theo dõi thời gian, và nó sẽ không cung cấp cho bạn các điều khiển bạn cần phải ngăn chặn các lỗi và các vấn đề khác có thể xảy ra khi bạn chủ yếu dựa vào bảng tính. Nếu doanh nghiệp của bạn phụ thuộc rất nhiều vào phần mềm bên ngoài cho một quá trình kinh doanh quan trọng, sau đó nó có lẽ là giá trị xem xét ít nhất là đối với các gói phần mềm kế toán có thể tích hợp với các phần mềm kinh doanh chính của bạn.
4. Những tính năng nào bạn cần?
Bạn có cần một số phân hệ kế toán như khoản phải thu để lập hoá đơn, các tài khoản thanh toán để trả tiền nhà cung cấp, hoặc các tài sản cố định để theo dõi các dự án vốn của bạn? Nếu vậy, sau đó bạn sẽ muốn tìm phần mềm kế toán sẽ làm việc này cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không, sau đó bạn sẽ phải để theo dõi các tay.Bạn cũng sẽ muốn để đảm bảo rằng phần mềm kế toán của bạn có thể làm nhiệm vụ cơ bản như kiểm tra quy trình, ngân sách biên dịch, và các nhiệm vụ khác.
5. Có đầy đủ hỗ trợ ra khỏi đó?
Bạn cần phải nhìn vào các nguồn lực sẵn có nếu bạn cần giúp đỡ trong việc sử dụng phần mềm của bạn. Bạn nên kiểm tra để đảm bảo có đầy đủ trực tuyến, chat, điện thoại, và hỗ trợ khác mà bạn có thể cần. Đừng quên kiểm tra để đảm bảo rằng phần mềm của bạn có thể được hỗ trợ với một số tùy chọn địa phương. Bạn có thể cần giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật chỉ có thể không cung cấp cho bạn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn có một lựa chọn địa phương có sẵn để cung cấp cho bạn hỗ trợ tại chỗ nếu và khi bạn cần nó.
6. Chi phí phần mềm kế toán như thế nào?
Chi phí luôn luôn là một yếu tố trong tất cả các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cần một gói phần mềm kế toán để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. Tùy thuộc vào sự phức tạp của nhu cầu của bạn, phần mềm kế toán mà sẽ cho phép bạn chạy các doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả và hiệu quả có thể sẽ chi phí nhiều hơn trong ngắn hạn, nhưng những chi phí này có thể được giá trị nó trong dài hạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More