Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Giới thiệu về phần mềm kế toán

Trong một nền kinh tế hiện đại, với sự hiện diện công nghệ gia tăng, các tổ chức dựa trên hệ thống thông tin máy tính để ghi lại các giao dịch điều hành và báo cáo dữ liệu của công ty. Ứng dụng kế toán đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quản lý tài chính của một công ty.Xác định
·         Phan mem ke toan bao gồm các ứng dụng máy tính và các chương trình mà tất cả các tổ chức, bao gồm cả các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, sử dụng để ghi lại và báo cáo thông tin tài chính. Các phần mềm có thể bao gồm các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như các khoản phải thu, phải trả, hoặc các lĩnh vực hoạt động rộng, chẳng hạn như ngân sách Sở hoặc báo cáo tài chính.
Mục đích
·         Phần mềm kế toán đóng một vai trò quan trọng quá trình ra quyết định trong công ty. Phần mềm này sẽ giúp công tác quản lý cấp cao ngân sách kế hoạch và các hoạt động tài chính kế toán và báo cáo. Quản lý kế toán cũng sử dụng các phần mềm để chuẩn bị báo cáo tài chính, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo vốn chủ sở hữu.
Các loại
·         Tổ chức mua phần mềm kế toán dựa trên hoạt động kinh doanh, yêu cầu tuân thủ quy định và nhu cầu báo cáo tài chính, theo Cố vấn phần mềm kế toán, kế toán và công nghệ thông tin công ty tư vấn. Một doanh nghiệp nhỏ thường mua một phần mềm kế toán giới hạn phạm vi, trong khi một công ty lớn nói chung cần một phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More