Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Kiểm soát truy cập và chấm công

Thời gian và không gian là kiểm soát truy cập đầy đủ và giải pháp MAY CHAM CONG cho bất kỳ tổ chức kinh doanh hiện đại. Cơ sở hạ tầng nhận dạng cá nhân linh hoạt và khả năng mở rộng của nó cung cấp nền tảng bảo mật vật lý mạnh mẽ. Sau khi thực hiện, nó có thể được kết hợp với kế hoạch toàn diện, theo dõi giờ làm việc và tính toán tham dự chi tiết theo yêu cầu của tiền lương và các ứng dụng nguồn nhân lực khác.

Thời gian và không gian tích hợp số nền tảng, thiết bị chấm công và công nghệ vào kiểm soát truy cập liền mạch và giải pháp chấm công. Tuyệt vời phù hợp giữa phần cứng và phần mềm chấm công được đảm bảo bởi một thực tế đơn giản rằng tất cả các thành phần quan trọng đã được phát triển dưới một mái nhà. Thực tế cùng đảm bảo mức độ cao của sự linh hoạt cần thiết cho hội nhập của nhiều thành phần hệ thống bên thứ 3 độc giả đa dạng như huy hiệu, các thiết bị sinh trắc học và giao diện truyền thông.
Như bất kỳ hệ thống hiện đại khác, Thời gian và không gian là chủ đề cho sự phát triển liên tục. Hệ thống này liên tục được cải thiện và nâng cấp dựa trên yêu cầu người sử dụng được một cách cẩn thận và có hệ thống thu thập, đánh giá và ưu tiên.

Hệ thống chấm công tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cực lớn cho doanh nghiệp, mang tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều phối nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc cũng như mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp của bạn sẽ thật sự hài lòng với hệ thống chấm công này. Bạn sẽ dễ dàng quản lý về tình hình nhân sự cũng như tình hình tài chính tại doanh nghiệp, từ đó sẽ dễ dàng cho bạn cho việc vạch kế hoạch thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More