Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

5 Ưu điểm sử dụng phần mềm kế toán

Hầu như tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ tôi gặp để tiết kiệm tiền bằng cách làm những việc bản thân mình. Sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ (hoặc các ứng dụng kế toán trực tuyến) là một trong những cách bạn có thể làm điều đó.

Một doanh nghiệp cơ bản chương trình kế toán chi phí khoảng $ 100 (hoặc ít hơn) và có thể là một sự thỏa hiệp tốt giữa cố gắng để làm kế toán của riêng bạn bằng cách sử dụng bảng tính và việc thuê một chuyên nghiệp để làm tất cả các kế toán doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Dưới đây là những ưu điểm chính bằng cách sử dụng Phan mem ke toan doanh nghiệp nhỏ cung cấp cho bạn:
1) Trực tiếp.
        Cho dù bạn đang chạy một hoạt động bán lẻ từng giao dịch điện tử nhập khi nó xảy ra hoặc một công ty tư vấn một người là cá nhân vào giao dịch của bạn hàng tuần, bằng cách sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ buộc bạn phải theo kịp với nhập dữ liệu hiện tại và ở.
Và bị buộc phải để ở hiện tại có thêm lợi ích của việc giữ bạn điều chỉnh xung tài chính của các doanh nghiệp nhỏ của bạn. Bạn có một cơ hội tốt hơn nhiều việc tìm kiếm một khoảng cách dòng chảy tiền mặt hoặc khách hàng một người của phát triển một vấn đề tín dụng nghiêm trọng hơn so với những người kinh doanh nhỏ người ném tất cả các biên lai thu các và hoá đơn vào một ngăn kéo và kinh doanh với họ cuối quý, năm.
2) Tập trung.
        Sử dụng phần mềm kế toán tập trung vào nhiều khía cạnh của quản lý tài chính của doanh nghiệp của bạn như bạn sẽ có thể để đối phó với các tác vụ như quản lý hàng tồn kho, hóa đơn, biên chế và thậm chí một số khía cạnh của quản lý quan hệ khách hàng tất cả các từ trong chương trình phần mềm kế toán của bạn. Tập trung giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc là bạn không phải mua các chương trình phần mềm riêng biệt để làm những thứ như hóa đơn khách hàng.
3) Đơn giản hoá việc tuân thủ thuế.
         Bên cạnh việc hiển thị bao nhiêu thuế phải nộp trên hoá đơn cụ thể, phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ cũng cho phép bạn chuẩn bị các báo cáo cho thấy, ví dụ, có bao nhiêu thuế cụ thể doanh nghiệp của bạn đã thanh toán trong một thời gian nhất định, làm cho nó dễ dàng hơn để thu thập các dữ liệu bạn cần phải điền và nộp các mẫu đơn thuế yêu cầu của chính phủ (chẳng hạn như, ở Canada, trở về GST / HST). Một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thậm chí còn cho phép bạn trực tiếp eFile GST / HST trở lại.
4) Cung cấp các công cụ phân tích.
        Có phần mềm kế toán doanh nghiệp tốt là giống như có một nhà tư vấn tài chính, các báo cáo tùy biến cho phép bạn phân tích các khía cạnh khác nhau của các doanh nghiệp nhỏ của bạn, cung cấp các dữ liệu bạn cần phải đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn. Báo cáo như là tóm tắt bảng cân đối kế toán cho thấy chính xác làm thế nào doanh nghiệp của bạn đang làm tại thời điểm này trong khi các báo cáo như khách hàng đang nợ tiền cho phép bạn quản lý các khoản phải thu một cách dễ dàng hơn.
5) Chính xác.
         Bởi vì phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ làm rất nhiều các tính toán cần thiết cho bạn, dữ liệu tài chính của bạn sẽ có một mức độ chính xác cao hơn hơn nó sẽ nếu bạn đang giữ bút kiểu cũ và hồ sơ giấy - đặc biệt là nếu bạn có một số người khác nhau nhập vào dữ liệu .
Nó cũng làm cho nó dễ dàng hơn để truy cập và cung cấp thông tin chính xác. Cần một địa chỉ gửi thư của nhà cung cấp? Để biết khi nào một khách hàng cuối cùng thực hiện thanh toán trên tài khoản xuất sắc? Hoặc có bao nhiêu ACME thảm tập yoga bạn có trong kho? Đó là tất cả ngay tại đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More