Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

10 điều có được từ phần mềm kế toán của bạn

Làm được nhiều nhất của một khoản đầu tư Phan mem ke toan hiện tại là quan trọng. Nâng cấp có thể bao gồm các tính năng mới, nhưng bạn có thể đã có những gì bạn đang tìm kiếm ngay trước mắt bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần phải nhận được nhiều hơn trong phần mềm kế toán của bạn, nhưng bạn không khá chắc chắn nơi để bắt đầu, sau đó có thể các điểm sau đây sẽ giúp bạn được phần nào:

1. Xem có bao nhiêu bảng tính bạn đang sử dụng và những gì họ đang.
Bạn có thể thấy rằng một số các bảng tính chứa thông tin mà chỉ là một cách dễ dàng có thể được nhập trực tiếp vào phần mềm kế toán của bạn. Tại sao giữ bảng tính bên ngoài nếu bạn không cần phải?
2. Nhìn vào số lượng tài liệu được in ra từ hệ thống kế toán của bạn (như Hoá đơn, Báo cáo, Tư vấn chuyển tiền).
Nó đi mà không nói rằng các tài liệu bạn có thể gửi điện tử, bạn càng tiết kiệm bưu chính, mực in, văn phòng phẩm và thời gian. Nó không cần phải là tất cả hoặc không có gì - ngay cả một sự gia tăng nhỏ trong số các văn bản được gửi qua email sẽ cho kết quả tiết kiệm ngay lập tức.
3. Xem lại những gì các phần mềm khác được sử dụng trong kinh doanh.
Có quá trình mà có thể được quản lý tốt hơn bằng cách kết nối các hệ thống khác nhau lại với nhau? Đó là giá trị yêu cầu các câu hỏi - có thể là một cách đơn giản của việc gia nhập hệ thống khác nhau.
4. Đánh giá mức độ của nhân bản trên toàn doanh nghiệp.
Xem xét cẩn thận các quá trình của bạn và xem chính xác những gì đang xảy ra. Thường xử lý giao dịch nhiều hơn một lần chỉ có thể là kết quả của quá trình lịch sử nội bộ. Điều này chắc chắn là giá trị xem xét.
5. Kiểm tra xem lợi nhuận thu được thực hiện tại doanh nghiệp của bạn.
Phần mềm ngày nay được thiết kế để làm cho tải lên dữ liệu doanh thu có liên quan như là rắc rối miễn phí càng tốt. Đừng làm những việc một cách cứng.
6. Dành một ít thời gian làm việc ra nơi tắc nghẽn nằm.
Xem những gì đang dành thời gian nhiều nhất từ ​​một điểm chế biến. Đôi khi tắc nghẽn có thể dễ dàng được giải quyết với một số vệ sinh chung trên cơ sở dữ liệu hoặc phần cứng đánh giá lại.
7. Di chuyển đến ngân hàng điện tử.
Nếu bạn trả tiền nhà cung cấp bằng cách kiểm tra và tự hòa giải các tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó có chắc chắn là một cách tốt hơn. Ngân hàng là một cách rất dễ dàng tăng hiệu quả trong phòng kế toán của bạn.
8. Bạn đang sử dụng bút và giấy để đuổi theo con nợ thanh toán?
Có rất nhiều cách tự động đuổi theo tín dụng, do đó, người cai trị của cây bút nên xa phía sau bạn.
9. Nó sẽ không thể hữu ích để có quyền truy cập vào dữ liệu kế toán của bạn trong khi ra ngoài và về?
Bạn có thể đã có những công cụ để cung cấp cho bạn truy cập từ xa cho iPhone hay Blackberry - có thể nó chỉ cần được thiết lập cho bạn? Nó có giá trị vào.
10. Tạo một danh sách của các báo cáo mà bạn muốn để có được nhưng bạn không thể tìm thấy trên hệ thống.
Các cơ hội được rằng bạn đã có một nhà văn báo cáo mà bạn có thể sử dụng để thiết kế các báo cáo của riêng bạn. Nếu không, sau đó nó sẽ có giá trị nhận được liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ phần mềm của bạn chỉ cho bạn đi đúng hướng.

1 nhận xét:

Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin, bên mình đang phân phối máy chiếu nếu bạn có nhu cầu xin liên hệ đại chỉ này nha: Máy chiếu

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More